P r o j e k t

 

Under denna flik kommer jag att presentera lite mindre projekt som jag håller på med.

 

 

Renovering av Caravellen

 

I ett garage står min Renault Caravelle - 65, som väntar på att släppas ut på asfaltbete. I huvudsak har jag fått tag i de delar jag saknar, men det återstår fortfarande mycketjobb.

 

 

 

                                                   

 

 

Fordtsättning följer.....

 

 

 

 

 

 

 

Solo G2 - Båtmotor

Bild - efter renovering

 

 

Campingkök från gud vet när

 

Bild - före renovering

 

Lite blästring och polering med spissvärta gjorde susen

 

 

 

Christer Widmark © 2008

www.falktrask.se